TGN Fritom

We vervullen de regiefunctie in logistieke dienstverlening. We zorgen voor logistieke rust bij onze opdrachtgevers. Daarbij dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van logistieke processen. Hierdoor kan onze klant zich richten op zijn primaire bedrijfsproces. Wij willen alleen werkzaam zijn voor klanten aan wie we toegevoegde waarde kunnen leveren. We investeren in relaties (klant en medewerker) en passen onze bedrijfsprocessen hierop aan, waardoor we blijvend tot het topsegment in de logistieke branche behoren.

 

TGN Fritom
Botterweg 21
8042 PA Zwolle
038 850 15 00
www.tgnfritom.nl

Personal Publish / Regiolokaal
Burg. Drijbersingel 25, Zwolle
T. 038 - 30 30 220
info@personal-publish.nl
www.personal-publish.nl

©2017 Personal Publish | Website: Makeable Branding | Downloads & Algemene voorwaarden 

Pin It on Pinterest