MKB Nederland Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van MKB-ondernemers en verbetert actief het ondernemersklimaat in de regio Zwolle. Wij doen dit als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland.
MKB Regio Zwolle brengt ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert Business-to-Business (B2B) en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen. Als MKB Regio Zwolle
hebben wij een zetel in belangrijke regionale beslisorganen als de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER) en het Regionaal Werkbedrijf Regio Zwolle. Daarnaast delen wij met VNO-NCW regio Zwolle een
zetel in de Economic Board regio Zwolle. Door deze posities kunnen wij rechtstreeks invloed uitoefenen in belang van MKB ondernemers.
 
MKB Regio Zwolle zet zich in voor een MKB vriendelijke regio. De volgende speerpunten zijn benoemd:
1. Arbeidsmarkt en onderwijs
2. Binnenstad & retail
3. MKB vriendelijk ondernemen & aanbestedingsbeleid
4. MVO binnen het MKB
5. Internationalisering en innovatie binnen het MKB
 
Daarnaast ondersteunt MKB Regio Zwolle de regionale topsectoren; logistiek, agri & food, kunststoffen, health & lifescience en vrijetijdseconomie.

 

MKB Regio Zwolle
Haatlanderdijk 6 (postadres)
8263 AR Kampen
038 303 30 49
www.mkbregiozwolle.nl

Personal Publish / Regiolokaal
Burg. Drijbersingel 25, Zwolle
T. 038 - 30 30 220
info@personal-publish.nl
www.personal-publish.nl

©2017 Personal Publish | Website: Makeable Branding | Downloads & Algemene voorwaarden 

Pin It on Pinterest