Econsultancy

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau. In opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren voeren wij projecten uit op het gebied van bodem, waterbodem, water, infra, archeologie, ecologie, geluid en lucht.
Econsultancy ondersteunt, adviseert en realiseert bij het oplossen van milieuvraagstukken. Ons werkterrein beperkt zich niet alleen tot de technische aspecten van een project. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel en organisatorisch gebied staan wij opdrachtgevers bij. Met een breed pakket aan diensten voeren wij zowel enkele onderzoeken als multidisciplinaire projecten uit. Door ons vóór de start van een project bij de plannen te betrekken kunnen de verschillende onderdelen integraal worden aangepakt en tijd en kosten worden bespaard.

Avonturiers
Het begint allemaal in 1996 met het enthousiaste duo Oost & Zwerver dat zich richt op bodemonderzoek. Samen weten ze het dienstenpakket uit te breiden en Econsultancy op de kaart te zetten. Inmiddels bestaat het team uit meer dan 125 medewerkers verdeeld over 5 vestigingen. Stuk voor stuk specialisten en avonturiers binnen hun vakgebied.

Klaar voor de toekomst
Met het credo “Wij worden nooit volwassen” blijft Econsultancy zich verwonderen, ontwikkelen en vernieuwen. Wij staan midden in de samenleving en onze oplossingen creëren positieve maatschappelijke effecten. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving.
Econsultancy is klaar voor de toekomst. U ook?

 

Econsultancy
Wilhelm Röntgenstraat 7a
8013 NE Zwolle
038 782 05 40
www.econsultancy.nl

Personal Publish / Regiolokaal
Burg. Drijbersingel 25, Zwolle
T. 038 - 30 30 220
info@personal-publish.nl
www.personal-publish.nl

©2017 Personal Publish | Website: Makeable Branding | Downloads & Algemene voorwaarden 

Pin It on Pinterest