Bas van den Brenk

Functie/bedrijf:
Directeur Klimaatroute (onderdeel Essent)

Over Bas:
Sinds 2012 is hij betrokken bij Klimaatroute om duurzaamheid en klimaatbewust ondernemen ook voor het mkb toegankelijk te maken. Gebrek aan kennis en financiële middelen zijn de hoofdredenen voor mkb’ers om niet verder te verduurzamen. Ook kennen zij vaak de subsidies en fiscale voordelen niet. “Deze boodschap op een effectieve manier uitdragen vind ik een leuke uitdaging die uiteraard erg relevant is.”

Over de inspiratiesessie:
Wat verbruikt meer energie: een LED paneel of zonnepaneel? Ofwel, welke keuze voor mijn onderneming is het meest verstandig? Wat weet u over de aangescherpte wet- en regelgeving rond verduurzaming, de maatregelen die getroffen moeten worden, maar ook over de hoge rendementen die te behalen zijn met investeren in duurzaamheid? Kom daarom naar deze sessie met verrassende trends en antwoorden in de vorm van leuke interactieve componenten.

Personal Publish / Regiolokaal
Burg. Drijbersingel 25, Zwolle
T. 038 - 30 30 220
info@personal-publish.nl
www.personal-publish.nl

©2017 Personal Publish | Website: Makeable Branding | Downloads & Algemene voorwaarden 

Pin It on Pinterest